FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WARSZTATY ESCADRA M P S

Uwaga! Zanim wypełnisz formularz, zastanów się czy na pewno jesteś zdecydowana/y zapisać na nasz kurs/warsztaty, ponieważ wysłanie formularza jest równoznaczne z internetowym zawarciem umowy sprzedaży usługi.

  Fotomodeling + aktorskie (420 pln)Kurs Modelingu (900 pln)Zajęcia aktorskie (190 pln)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Nazwisko (wymagane)

  Data urodzin (wymagane)

  Miasto zamieszkania (wymagane)

  Ulica (wymagane)

  Numer domu (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości

  Formularz może wysłać osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
  Wysyłając ten formularz oświadczam, że działając w imieniu własnym zapoznałam/em się z programem warsztatów/kursu oraz z regulaminem, akceptuję go i wyrażam zgodę na zamieszczenie przesłanych przeze mnie danych osobowych w bazie personalnej Organizatora Kursu/Szkolenia/Warsztatów oraz na przetwarzanie ich w procesie rekrutacji na Kurs/Szkolenie/Warsztaty. Zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych. Dz. Ust. Nr 133 poz.833) zostałam/łem poinformowana/y, zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych o dobrowolności udostępnienia przeze mnie danych osobowych dotyczących mojej osoby, prawie wglądu do tych danych oraz prawie ich poprawiania, jak też celu przetwarzania udostępnianych danych osobowych.

  Zaakceptuj (wymagane)


   

  POWRÓT NA STRONĘ  GŁÓWNĄ  >>>

   

  Regulamin